Stöd och matchning

Vårt främsta mål på Arbetscenter är att få ut dig på jobb. Vi matchar dina kunskaper och önskemål mot lämpade arbeten. Du får ett intensivt och individuellt anpassat stöd i ditt jobbsökande av våra professionella coacher och handledare.

Tjänstens innehåll

• Individuell matchning, att hitta och söka jobb

• Hjälp att skapa ansökningshandlingar

• Kontakter med arbetsgivare

• Motiverande samtal

• Dataundervisning

• Studie- och yrkesvägledning

• Studiebesök, arbetsplatsförlagda aktiviteter

• Språkundervisning med mera.

Hur ansöker du om stöd och matchning

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och säg att du vill börja på Stöd och matchning hos Arbetscenter Stockholm AB. Arbetsförmedlaren bedömer ditt behov av tjänsten och avgör om du får börja.

Ring oss på 073-631 09 43 om du är intresserad och vill veta mer. Du kan också besöka din närmaste Arbetscenter kontor.

KA-nummer: 10042961