Jobbcoach

Få extra stöd på vägen mot ett arbete
Vi erbjuder gratis jobbcoachning för dig som är inskriven i Sollentuna och Nacka kommun och är i behov av ökad kunskap och ett personligt stöd för att bli framgångsrik i ditt arbetssökande. Vi utgår från varje individs behov och anpassar coachningen därefter. Arbetscenter vill fånga din drivkraft och arbeta med den som utgångspunkt. Tillsammans jobbar vi framtidsriktat och praktiskt för att hjälpa dig med en anställning.

Arbetssätt
Du får en personlig jobbcoach där en kompetensinventering, kartläggning av dina styrkor och drivkrafter görs. Vi skräddarsyr ett program som passar dig som individ, där du använder dig utav olika aktiviteter och verktyg, som stödjer målet mot ett nytt arbete, studier eller starta eget.

Våra coacher
Våra coacher på Arbetscenter har lång erfarenhet av att coacha arbetssökande ut i arbete. Samtliga är högskoleutbildade och har utbildning inom coachning.

Exempel på våra aktiviteter

  • En gemensam planering görs, där aktiviteter anpassas efter dina behov, livserfarenheter, kunskaper och kompetenser.
  • Vi klargör mål och delmål.
  • Hjälp med CV/ ansökningshandlingar och personlig marknadsföring. Vi ser till att du lär dig muntlig presentation riktad mot potentiella arbetsgivare och övning inför anställningsintervjuer.
  • Träffa arbetsgivare på rekryteringsträff, finner rekryteringsbehov och sammanför dig med lämpliga arbetsgivare.
  • Information om yrken och studier.
  • Aktuell information om arbetsmarknadsläget.
  • Rådgivning inför start av eget företag.
  • Tips om att jobba utomlands.

Övergripande tema vid alla våra möten och aktiviteter är givetvis anställning!