Klagomål

Klagomål 

Om du som deltagare vill lämna in klagomål fyller du i denna blankett och postar det till huvudkontoret eller skickar in via mail. Adress/mail finner du längre ner.

Viktigt att du tydligt och detaljerat beskriver följande frågor när du lämnar ett klagomål, försök att vara så konkret som möjligt.

Att vara anonym

Om du väljer att vara anonym är det väldigt viktigt att din beskrivning är så detaljerad och tydlig för att vi ska kunna utreda frågan. Utredaren kan heller inte kontakta dig om en kompletterande information skulle behövas under utredningen. Utredaren kan inte heller återkoppla tillbaka till dig när en bedömning har gjorts.

15 + 6 =