Välkommen till Arbetscenter

VIKTIG INFORMATION

Arbetsförmedlingen har fattat beslut att tillfälligt ta bort aktivitetsrapportering, för att minska risken för smittspridning av coronaviruset och för att lindra arbetsbelastningen i myndigheten. Du som deltagare inom stöd och matchning har fortfarande rätt till ersättning och behåller ditt aktivitetsstöd under tiden som tjänsten genomförs på distans. Inlämning av nästa aktivitetsrapport är den 1 juni-14 juni, där juni månads aktiviteter ska rapporteras.

Vi vill även informera er deltagare inom stöd och matchning att vid deltagande på distansundervisning bör ni se över ert försäkringsskydd och överväga att teckna en privat olycksfallsförsäkring. Då möjligheterna för att få ut ersättning från statliga försäkringar kan vara begränsad.

Arbetscenter Stockholm arbetar för att skapa förutsättningar för människor som av olika skäl befinner sig utanför arbetsmarknaden att snabbt komma i egen försörjning. Vi gör det enkelt för dig att ta steget in på arbetsmarknaden.

Dessutom stödjer vi dig som är ny i Sverige att snabbare etablera sig i det svenska samhället. Vi stödjer dig, får dig att känna trygghet och har ett professionellt nätverk som hjälper dig att hitta jobb.

Att få hjälp av oss på Arbetscenter Stockholm innebär att du får hjälp av kunniga, erfarna och engagerade jobbcoacher, som har goda kontakter ute på arbetsmarknaden.