Välkommen till
Arbetscenter

Rusta och Matcha

Vad är det?

Jobbcoach

Hur hjälper vi er?

arbetsgivare

Söker ni Personal?

Kontakt

Behöver ni komma i kontakt med oss?
Arbetscenter Stockholm arbetar för att skapa förutsättningar för människor som av olika skäl befinner sig utanför arbetsmarknaden att snabbt komma i egen försörjning. Vi gör det enkelt för dig att ta steget in på arbetsmarknaden.

Dessutom stödjer vi dig som är ny i Sverige att snabbare etablera sig i det svenska samhället. Vi stödjer dig, får dig att känna trygghet och har ett professionellt nätverk som hjälper dig att hitta jobb.

Att få hjälp av oss på Arbetscenter Stockholm innebär att du får hjälp av kunniga, erfarna och engagerade jobbcoacher, som har goda kontakter ute på arbetsmarknaden.