Om Oss

Arbetscenter Stockholm är ett ambitiöst företag som sätter kunden i centrum. Vi ställer höga kvalitetskrav på de arbeten vi utför. En förutsättning för att göra kunden nöjd är att personalen har lämplig utbildning för det specifika uppdraget.

Vi på Arbetscenter Stockholm anpassar och utformar program utifrån individens förutsättningar och behov, i samspel med deltagaren. Målsättningen är att deltagarna ska gå från utanförskap och bidragsberoende till varaktigt arbete och förstärka dess nätverk. En viktig uppgift ska vara att ge deltagarna en bred förankring i det svenska samhället. Arbetscenter Stockholm erbjuder karriärplanering, kompetenskartläggning, coachning till arbete, studier samt att starta eget. Vi går tillsammans igenom arbetsmarknaden och gör en individuell planering för att nå målen.

Arbetscenter Stockholm är ett mångkulturellt företag och vår personal innehar andra hemspråk än svenska och kan erbjuda coachning på den ”sökandes” eget språk.